Gotland helt utan godkända hovslagare

5:59 min

Sedan 2010 krävs det att en hovslagare är godkänd av Jordbruksverket för att han eller hon ska få arbeta med hästar som har sjuka hovar. Men på Gotland finns det fortfarande ingen godkänd hovslagare, trots att Gotland är landets i särklass hästtätaste län.

Fredrik Strange är en av de flertal utbildade hovslagare som finns på Gotland, och han säger till Radio Gotland att veterinärernas kunskaper inte räcker till i alla situationer. Men enligt den nya lagen får de inte delegera arbete till icke-godkända hovslagare, och därmed anser Strange, att situationen hotar hästens djurskydd.

Peter Henningson på Jordbruksverket har fullt förtroende för Gotlands veterinärer, och han säger också, att i akuta fall får icke-godkända hovslagarna gripa in för att rädda hästens liv. Men i lindrigare fall råder han att man kontaktar en veterinär eller en godkänd hovslagare.