Ekonomer: ”Regeringen satsar för lite”

2:05 min

Flera bedömare anser att regeringens satsningar i vårbudgeten är för blygsamma.

– Jag tycker att Sverige har ett fantastiskt läge att satsa framåt och jag tänker fem till tio år framåt. Då borde vi utnyttja läget och låna pengar och satsa för framtiden när andra länder kanske måste backa och vara defensiva och måste få ned sina statsskulder. Här kan Sverige ta ett steg framåt. Jag tycker att vi borde utnyttja den situationen, Robert Bergqvist är chefsekonom på SEB.

Vilka konkreta exempel vill du se mer pengar till? 

– Det är allt som underlättar transporter för svensk industri. Vi ligger inte i Europas mitt eller i världens mitt. Vi har stora transportkostnader för svensk industri. I vissa fall är underhållet nedsatt och vi skulle behöva göra mer satsningar på infrastrukturen, säger Robert Bergqvist.  

Även Harry Flam som är professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet tycker att regeringen satsar för lite.

– Vi har en relativt hög arbetslöshet. Vi har egentligen inga inflationsrisker. I det läget så är det faktiskt penningpolitiken som bär hela bördan av att försöka hålla ekonomin uppåt. Där skulle man kunna göra en del när det gäller finanspolitiken.

Vilka åtgärder skulle du vilja se?

– Över huvudtaget att öka efterfrågan i ekonomin. Men också åtgärder som skulle försöka minska arbetslösheten direkt.  

Så det här underskottet på 13-14 miljarder kronor i år är inget man behöver vara orolig för?

– Nej, absolut inte. 13-14 miljarder är 3/10-dels procent. Så det är inget underskott egentligen. Det är väldigt lite. Om man ska ha en balanserad budget över konjunkturcykeln bör underskottet egentligen vara större i en så kraftig lågkonjunktur som vi har just nu, säger Harry Flam.