Anders Borgs vårbudget präglad av global oro

1:21 min

Sveriges ekonomi bromsar upp, regeringen skriver ner tillväxten för i år och nästa år och arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå.

Det framkom när finansminister Anders Borg presenterade regeringens ekonomiska vårproposition nu på förmiddagen:

– Det är lite som ett aprilväder, vi får nya besked från Madrid och Rom var och varannan dag och det präglar både börser och finansiella marknader. Det slår från tydliga tecken på stabilisering till att det blir ett och annat bakslag, säger finansminister Anders Borg (M).

Anders Borg beskriver hur svårläst utvecklingen är i det ekonomiska läge Europa befinner sig i. Men han tror ändå på en stabilisering av den svenska ekonomin senare i år.

Tillväxten skrivs ner till blygsamma 0,4 procent för i år, arbetslösheten ligger kvar höga 7,8 procent och underskottet i statens finanser tros öka till 10 miljarder minus.

Jämfört med andra prognosmakare tror regeringen på en större vändning till nästa år - att tillväxten då kommer att öka med 3,3 procent, andra prognosmakare i mars/april som tex Konjunkturinstitutet och Nordea tror på en tillväxt på i snitt 2 procent 2013.

Regeringen har länge lyft fram att antalet sysselsatta ökat trots den höga arbetslösheten, men i dag visar regeringen siffror att också antalet sysselsatta minskar i år.

Men det kunde varit ännu värre, säger finansminister Anders Borg.

– Givet vad vi kunde befarat så är det här väl en liten pust av lättnad, att vi nu ser en ekonomi som rört sig bort från avgrunden.