Utlandstjänst krav på officerare

Försvarsutskottet föreslår att landets yrkesofficerare ska vara skyldiga att delta i försvarets utlandsinsatser.
Även värnpliktiga, som nyss genomfört grundutbildningen kan komma att användas till internationella insatser. Beslut i riksdagen väntas den 4 april.