Afrikansk forskning växer i rask takt

1:56 min

Trots stora brister i resurser växer forskningssatsningarna i Afrika. De senaste sju åren har antalet publicerade artiklar på kontinenten fördubblats. Varje år blir det mer och mer, säger Professor Wilson Parawira som arbetar med att stötta publiceringen av vetenskapliga resultat på KIST-universitetet i Rwandas huvudstad Kigali.

– Publiceringen av vetenskapliga artiklar ökar, särskilt här på KIST, där varje år fler och fler blir delaktiga, säger Wilson Parawira.

Forskningslandskapet växer i Afrika och Wilson Parawira visar universitetets nya vetenskapliga tidskrift, KIST Journal, som fungerar som en plantskola för unga forskare.

– Med den här tidskriften stöttar vi forskningskultur här. Många forskare här är unga och har precis börjat forska, säger han.

Trots mycket små resurser växer nu antalet publicerade artiklar kraftigt i en rad länder över hela Afrika. Vetenskapsradion har låtit Lunds universitet sammanställa statistik från kontinenten, som visar att antalet publicerade artiklar fördubblats på fem år. I Rwanda som är ett av Afrikas allra fattigaste länder har publiceringen i internationella tidskrifter mer än femdubblats på sju år.

Framförallt inom jordbruk och medicin gör sig afrikansk forskning bemärkt. Just inom den mycket viktiga jordbruksforskningen är intresset idag stort för typiska afrikanska grödor som det tidigare forskats väldigt lite på.

Afrikansk forskning är dock fortfarande mycket begränsad. Inte mer än 30 000 artiklar per år publiceras på hela kontinenten - som jämförelse publicerar svenska forskare cirka 20 000 artiklar varje år.

Det som bromsar en ännu snabbare tillväxttakt för afrikansk forskning är bristen på pengar. Idag är det industriländerna som står för finansieringen av det mesta av den forskning som görs i Afrika. Bara ett fåtal afrikanska länder lägger en procent av sin bruttonationalprodukt på forskning.

– Hade vi bara mer resurser så kunde vi också forska mer, det säger Kimonyo Anastase, som forskar inom livsmedelsvetenskap på KIST-universitetet i Rwanda.

Reportrar Peter Bjurbo och Marcus Hansson