Kalmar län

Små kommuner betalar för större kommuners barnomsorg

1:30 min

Små kommuner, bland annat här i Kalmar län, är med och betalar barnomsorgen i Sollentuna, Lidingö och andra storstadskommuner. Det är kostnadsutjämningen som ska se till att alla har lika bra skola och omsorg som spökar.

Flera utredningar har velat se förändringar inom barnomsorgen, den senaste kom för ett år sedan.

Eva Nypelius, Centerpartist från Gotland, satt med i utredningen och hon är besviken att den blivit liggande utan att något händer.

– Bromsklossen vet vi väl alla att det finns en del starka företrädare inom moderater och socialdemokrater i Stockholms kommuner bland annat som är motståndare mot förändringar i systemen.

Finns konstigheter

Tittar man på hur det ser ut med utjämningen så finns det konstigheter. Den finns där för att göra landet mer rättvist. Barnomsorgen till exempel ska vara lika bra i hela landet.

Men som det ser ut nu gynnas storstadskommuner, helt enkelt för att man när systemet infördes menade att fler av barnen där har omsorg. Idag får en del kommuner bidrag för fler barn än vad som finns i kommunen.

I landsbyggdskommuner  däremot räknar man bara med att drygt hälften av barnen är i omsorg men i verkligheten är det lika många överallt.

Det innebär att en stockholmskommun kan få stöd som är tiotusentas kronor högre än stödet till  småkommuner per barn.

Alla var överens om förändring

När utredningen gjordes var alla överens om att den här förändringen måste göras . Men nu har allt fastnat på finansdepartementetet och länets kommuner förlorar stöd på 145 miljoner kronor varje år.

Roland Åkesson, Centerpartiet, är kommunalråd i Mönsterås som skulle få nästan fem miljoner kronor extra om året om pengarna fördelades rättvist.

– 40 procent av vår budget är ju skola och barnomsorg så det skulle underlätta de planer vi har på investeringar för barnomsorgen i Mönsterås.