20 april och 20 juli

Vetenskap: Akutsjukvården bör anpassas till äldre

1:03 min

Anita  Nilsson är doktorand på institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet. Hon studerar hur äldre personer med kognitiv nedsättning vårdas inom akutvården och hur akutsjukvården bör anpassas efter de äldres individuella förutsättningar och behov.

Studier har visat att vården av dessa äldre riskerar att hamna steget efter i relation till att tillfredsställa de multidimensionella behov som äldre personer med nedsatt kognition har eftersom vården sällan anpassas efter de äldres individuella förutsättningar och behov.

-Idag saknas riktlinjer om hur den här gruppen av patienter ska tas emot och vårdas på bästa sätt inom den svenska akutsjukvården, berättar Anita Nilsson.

Lyssna här: