LO och KI skeptiska till vårbudgeten

1:44 min

Ett svalt 2012 enligt vårbudgeten, men sedan ska det ta fart enligt regeringens egna prognoser. Men att det ska ta fart så som regeringen förutspår är många skeptiska till, bland annat statliga Konjunkturinstitutet och dess chef Mats Dillén.

Även LO:s chefsekonom Ola Pettersson tycker att regeringen är lite väl optimistisk.

– Prognosen för 2012 är ganska lik våra egna prognoser. Sen är man mer optimistisk 2013 och även på längre sikt är regeringen mer optimistisk, säger Mats Dillén, chef på Konjunkturinstitutet.

En av de största invändningarna som kommer efter att regeringen presenterat sin vårbudget är att siffrorna för den långsiktiga tillväxten är alltför positiva. Från en BNP-tillväxt i år på 0,4 procent till 3,3 nästa år och 3,7 procent 2014. Det kan jämföras med Konjunkturinstitutets prognos på 2,5 % nästa år.

Orsak till tillväxten är ökad sysselsättning, enligt regeringen, med en arbetslöshet på 5 procent 2016. Det är ytterst osäkert, enligt Mats Dillén på Konjunkturinstitutet.

– Grunden till de höga tillväxttalen är att man ser att det finns mycket att hämta på arbetsmarknaden, att sysselsättningen kan fortsätta att stiga i god takt, att antalet arbetade timmar ökar. Där finns det ju en osäkerhet om den här potentialen verkligen finns på arbetsmarknaden, som kan ge oss den här skjutsen många år framöver.

Också LO:s chefsekonom Ola Pettersson är skeptisk till regeringens tillväxtprognos.

– Om man tittar på tillväxtsiffrorna för kommande år så är de väldigt optimistiska, överdrivet optimistiska skulle jag vilja säga.

Istället menar Ola Pettersson att tillväxtprognosen snarare är konstruerad för att trovärdigt kunna presentera sjunkande arbetslöshetssiffror.

– Det verkar vara själva utgångspunkten för prognosen att arbetslösheten ska vara 5 procent 2016 och sen har man så att säga konstruerat resten av prognosen utifrån det. Jag bedömer inte att det är en realistisk utgångspunkt för budgeten, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO.