Ingen telefon i helgen

Ett 100-tal telia-abbonnenter i högklintsområdet kan inte använda sina telefoner i helgen. Det är ett fel på telefonstationen där som gör att de här abbonnenterna kommer att vara utan telefon ända till på måndag.
Vid SOS säger man att det här är ett så pass litet antal abbonnenter så man sätter förmodligen inte in någon hjälp till telefon i området. Man räknar med att det finns grannar med telefonkontakt och att mobiler skall kunna användas vid en nödsituation.