"Ny bro över älven hotar sjöfarten"

En schism har uppstått mellan Göteborg och Vänerkommunerna. Politikerna i Göteborg vill ju att den nya bron över Göta Älv ska vara nästan hälften så hög som den nuvarande bron.

Göta älvbron är i dag ungefär 20 meter hög. Kommunfullmäktige i Göteborg har beslutat att den nya bron ska vara mellan 10 och 13 meter hög, och helst så låg som möjligt.

– Man kommer stoppa en del av sjöfarten upp till Vänern, vilket jag ser som ett hot faktiskt. Vi kommer ju inte in med båtar när vi vill, utan man kommer antagligen få reglera det här tidsenligt och öppna bron. Vi vill ju gå mot ett miljötänk där man kör mer gods med sjöfart på på väg, säger Marie Dahlin, socialdemokrat i Vänersborg som är kritisk mot den nya brohöjden.

En lägre bro skulle knyta samman Hisingen med resten av Göteborg. Men stadens vilja att utvecklas till en modern och levande storstad oroar kommunerna runt Vänern, som är rädda om sin sjötrafik. Bo Aronsson är projektledare för centrala Älvstaden i Göteborg, som ska arbeta med visioner och strategier för älvstaden. Han respekterar att Vänerkommunerna är oroliga, men ser ingen motsättning mellan intressena.

– Min bild är att det här går att kombiner a och det gäller att hitta formerna för hur man ska göra det. Det är en förtroendefråga mellan redarna och kommunerna å ena sidan, och Göteborgs stad å andra sidan, säger han.

Men redarna är ändå oroliga över utvecklingen, Henrik Källsson jobbar på tekniska avdelningen på rederiet Thunbolagen och tycker man bygger in en onödig konflikt mellan två miljövänliga transportsätt, kollektivtrafiken och sjöfarten.

– Vi skulle vilja ha en brohöjd som gör att det inte blir en konflikt mellan kollektivtrafik och sjöfart. Antingen kanske att man bygger en tunnel eller en högre bro så att båtarna kan gå under, säger han.