Hyrorna klara i allmännyttan

Bjärnumshus i Hässleholm drabbas av den högsta hyreshöjningen.
Förhandlingarna om årets hyror är nu klara för omkring 90 procent av lägenheterna i de kommunala bostadsföretagen. Hyrorna har i snitt höjts med 1,3 procent. Variationerna är dock stora. Den högsta hyreshöjningen noteras i Bjärnumshus i Hässleholm med 6,49 procent medan hyresgästerna i Karlstads Bostads AB får en sänkning med 0,5 procent, rapporterar Hyresgästernas Riksförbund. Sammanlagt är hyrorna klara för 805.000 av allmännyttans omkring 900.000 lägenheter. Därtill kommer cirka 570.000 lägenheter hos privata hyresvärdar. Också de förhandlingarna börjar bli klara och höjningarna ligger i linje med de kommunala bostadsföretagens höjningar på olika orter. I 98 bostadsföretag med sammanlagt 235.000 lägenheter slipper hyresgästerna hyreshöjningar. I 15 förhandlingar har parterna inte kunnat komma överens och hyrorna har därför bestämts av Hyresmarknadskommittén, som består av representanter från de kommunala bostadsföretagens organisation SABO och Hyresgästernas Riksförbund. De bostadsföretag som återstår är sådana där antingen hyrorna brukar ändras vid andra tidpunkter än den 1 januari eller där varken bostadsföretaget eller hyresgästföreningen begärt några förändringar.