Osäkert om gratis bussresor

Det är mycket oklart om det blir gratis bussresor för ungdomar, färdtjänstresenärer och personer med barnvagn i Eskilstuna. Frågan bordlades på Länstrafikens styrelsesammanträde på fredagen och den ska utredas vidare.
Frågor, som Länstrafikens ska ta ställning till, är om det är rätt att införa gratis buss för en så stor grupp? och om bara Eskilstuna och inte de andra kommunerna i länet också ska ha gratis bussresor? säger områdeschefen Göran Gullbrand.