Ingen utökad jakt på lo

Naturvårdsverket säger nej till utökad skyddsjakt på lodjur.
Jägareförbundet hade begärt att få skjuta ytterligare 24 lodjur och Sveriges samarbetsforum i rovdjursfrågor ville fördubbla jakten. Naturvårdsverket beslöt före jul att totalt 114 lodjur får fällas i vinter varav 45 utanför renskötselsområdet. Jägareförbundet och Samarbetsforum hävdade att vinterns jakt och spårning tyder på att lodjursstammen är mycket stark och att antalet rådjur därför minskat kraftigt. Men verket anser inte att det kommit fram något nytt som motiverar en omprövning av beslutet.