Kraftig ökning av våld mot kvinnor på jobbet

1:13 min

Hot och våld mot kvinnor på arbetet ökar kraftigt.

En förklaring är att nedskärningarna inom offentlig sektor har gjort många kvinnodominerade arbetsplatser inom vård, skola och omsorg farligare, visar en ny avhandling.

– Mönstret visar klart och tydligt en ökning som börjar på 1980-talet och som tar fart på 90-talet då vi samtidigt ser en försämring av kvinnors arbetsmiljö inom välfärdssektorerna, säger Sofia Wikman på Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, som har skrivit avhandlingen.

Sofia Wikman har tittat på samtliga enkät- och intervjustudier om hot och våld som gjorts av Statistiska Centralbyrån, Brottsförebyggande rådet och Arbetsmiljöverket. När hon analyserade resultaten såg hon att det är just på vissa arbetsplatser som våldet har ökat kraftigt.

– Det kan vara på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, institutioner som genomgått stora förändringar under de senaste åren.

Nästan hälften av alla skötare och vårdare inom vård och omsorg utsätts för våld eller hot om våld under ett år. Enligt Sofia Wikman visar de nya forskningsresultaten att politikerna måste ändra sin syn på hur man ska få bukt med våldet.

– I min forskning har jag tittat på vad de som jobbar inom vård och omsorg vill ha för åtgärder. Ända sedan 80-talet vill de ha fler händer i vården. Precis så enkelt och svårt är det. Det handlar om psykosociala åtgärder och inte så mycket om väktare och pansarglas i receptionerna, säger Sofia Wikman, doktorand på Kriminologiska Institutionen på Stockholms universitet.