Blekinge

Förbud mot toalettutsläpp från båtar ska rädda Östersjön

Sverige ska minska utsläppen av bland annat kväve och fosfor i Östersjön. Därför blir det år 2015 förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och vattendrag längs alla Sveriges kuststräckor.

Förbudet gäller för alla fritidsbåtar, med undantag för de som är k-märkta. Den som bryter mot de nya reglerna kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år.