Nya vägar och järnvägar

Regeringen har idag givit Vägverket och Banverket i uppdrag att planera för de väg och järnvägsinvesteringar, som las fram i infrastrukturpropositionen i höstas.
Sammanlagt handlar det om 364 miljarder fram till 2015. Förutom de redan utpekade projekten för järnvägen- Hallandsåstunneln, Botniabanan och ökad spårkapacitet i Stockholm satsas 30 miljarder på vägar och utbyggnad av kollektivtrafiken. Regeringen förordar också utbyggnad av vägar i Stockholm som Norra länken, Norrortsleden och Södertörnsleden.