Sörmland

Papperlös får inte vård

I Sörmland har asylsökande och papperlösa flyktingar sedan årsskiftet rätt till vård på lika villkor som övriga länsbor. Men hittills har få fått den vården eftersom riktlinjer dröjer.

Beslutet om vård gäller även den specialistvård som inte är akut, enligt landstingets beslut i höstas. De riktlinjer som skulle vara klara i november ännu inte är framtagna.

Muayad Naser Naoom, asylsökande från Irak, är en av dem som nu väntar på besked om han ska få någon operation.

– När jag var ung bröt jag min näsa. Doktorn sa att de inte kan ge mig vård eftersom jag inte hade ett personnummer, men när jag inte kände mig bättre gick jag tillbaka till sjukhuset, säger han.

Ända sen ungdomsåren har Muayad Naser Naoom haft besvär med ett stopp i näsan som gör att han bara kan andas genom en näsborre. För fyra år sen kom han till Sverige som flykting tillsammans med sin familj. De tillhör den allt mindre kristna minoriteten i Irak.

Vid besök på vårdcentralen i Vingåker efter årsskiftet fick Muayad tvärt emot de nya reglerna om vård på lika villkor beskedet att han inte hade rätt till specialistvård. Vårdcentralen kände inte till nyordningen.

Men med hjälp från Röda Korset så fick han i mitten av mars träffa en specialist på Kullbergska sjukhuset, som utifrån en medicinsk bedömning ansåg att han borde opereras.

Men eftersom det inte fanns några riktlinjer så kunde han inte få något besked om det blir någon operation, men besked har han ännu inte fått.

Ett parallellfall finns enligt Margareta Lindberg, tillförordnad verksamhetschef för öron näsa hals  på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon beklagar att vårdbehövande inte kunnat få besked.

– Den här frågan handläggs av landsingets stab och de säger att de jobbar på riktlinjer som ska komma om en vecka som klargör hu vi ska hantera sådana här situationer. Under tiden är det förstås väldigt beklagligt om en patient kommer i kläm för att vi inte haft full information ännu, säger Jörgen Striem, landstingets hälso- och sjukvårschef.

Även landstingsdirektör Helena Söderqvist beklagar att vårdbehövande hamnat mellan stolarna, men att riktlinjerna kan vara klara redan i slutet av den här veckan.

Oppositionsrådet Magnus Leivik, moderaterna, är starkt kritisk.

– Det är extremt olyckligt,. Det är jätteallvarligt att inte de här reglerna har kommit på plats trots att vi i landstiget fattat beslut redan i september. Att det nu går ut över patienter som nekas vård eller som inte får den vård de har rätt till är ett allvarligt problem.