Miljögift i hus ska utredas

Regeringen vill att Naturvårdsverket ska snabbutreda frågan om miljögiftet PCB i byggnader. Trots att PCB förbjöds redan 1978 så finns det kvar i byggnader där PCB använts som fogmassa.
PCB innehåller giftiga ämnen, som är långlivade och lagras upp i kroppen. En kartläggning av problemet ska göras av Naturvårdsverket i samarbete med Boverket för att utreda om det behövs tvingande åtgärder och lagändringar. Hittills har sanering av de cirka 300 ton PCB som finns i byggnader varit frivillig. Utredningen ska vara klar i juni .