Toppmötet avslutat

EU-ländernas ledare vill öka reformtakten för att Europas ekonomi ska bli starkare än USA:s 2010. Men nationella intressen bromsade framstegen vid toppmötet i Barcelona. Statsminister Göran Persson säger till Ekot att arbetet går rätt trögt.
Målet, som sattes upp för två år sedan, är att bli världens starkaste ekonomi till år 2010. De 15 EU-ländernas ledare konstaterar att framsteg visserligen har gjorts, men att utvecklingen gått för långsamt på flera områden. EU-länderna enades om att el- och gasmarknaderna ska vara helt öppna för konkurrens 2004. Det gäller dock bara för företagskunder, ej hushåll. Överenskommelsen blev möjlig efter det att Frankrike gjort eftergifter.