IPRED

Inga hinder för Ipred

0:52 min

Svenska domstolar kan tvinga internetoperatörer att lämna ut uppgifter om kunder, som misstänks för olaglig fildelning. Det säger Eu-domstolen idag, och godkänner därmedden svenska Ipred-lagen är okej. Bakgrunden är att en internetoperatör vägrade lämna ut uppgifter om en kund, som gjort ljudböcker tillgängliga via en server. Frågan ska avgöras av Högsta domstolen, som bett EU-domstolen om vägledning.

– Det känns väldigt skönt att få det här utrett. Det här beslutet är det enda rimliga, säger en nöjd Kristina Ahlinder, vd för Sveriges förläggareförening.

Ipred infördes för tre år sedan, men än så länge har inga IP-nummer lämnats ut till kulturindustrin via domstol.

Tidigt på morgonen
första april för tre år sedan samlade bokförlagen in bevisning, i form av IP-adresser från en server som man misstänkte spred mängder av ljudböcker. Sen gick man till tingsrätten för att få ut vem som låg bakom serverns IP-nummer.

Senare gjorde även film och musikbolagen samma sak och begärde att få ut uppgifter på misstänkta nätpirater. Men än har ingen nätleverantör gått med på att lämna ut uppgifter på sina kunder.
– Det är stor spridning via deras nät. De måste ta sitt ansvar, säger Kristina Ahlinder.

Nu ligger ljudboksfallet i Högsta domstolen som har frågat EU-domstolen om Ipred-lagstiftningen krockar med EU:s Datalagringsdirektiv som skulle kunna hindra rättighetsinnehavarna från att få ut uppgifterna via domstol.

I november förra året kom EU:s generaladvokat fram till att det inte fanns några rättsliga hinder för Sverige att använda Ipred-lagstiftningen. Samtidigt sade han något som kan tolkas som att uppgifterna måste ha lagrats i syfte att kunna lämnas ut, till i det här fallet rättighetsinnehavarna via domstol.

Men i dag är det inga nätleverantörer som lagrar för det syftet. Nä EU-domstolen nu går på generaladvokatens linje kan Ipred-lagstiftningen behöva förändras, enligt Daniel Westman som är doktorand i IT-rätt på Stockholms universitet.
– Helt enkelt att man rent politiskt skulle få införa någon form av skyldighet för internetoperatörer att spara uppgifter även för utlämning till rättighetsinnehavarna, säger han. 

Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål.