Cykel- och hästled till Uttersberg

2:28 min

Snart ska det gå att cykla hela vägen från Köping till Uttersberg. Med hjälp av pengar från EU och Leader har den gamla järnvägssträckan, KURJ (Köping, Uttersberg Riddarhyttans järnväg) rustats upp. Den 14 juli invigs leden för cyklister och de som rider.

Det är för att lyfta fram regionen som turistföreningen i området arbetat med att iordningställa leden, säger Catharina Gyllenhammar ordförande i turistföreningen "Kulturbygd i samverkan":

– Vi gör det naturligvis främst för cykel motion, alltså rekreation men också för turismen. För att få hit fler som kan uppsöka bergslagen och se alla de historiska platser man passerar längs den här cykelleden.

– Men också att det på sikt kan skapas arbetstillfällen, säger Catharina Gyllenhammar.

Under tre år har turistföreningen, som hör till Skinnskattebergs kommun, jobbat med den kombinerade cykel- och ridvägen längs den gamla järnvägsträckans banvall.

Av de två miljoner leden kostat har Skinnskattebergs kommun betalat 400 000 kronor och resten betalas av EU.

Christina Gyllenhammar hoppas att ansvariga för den sex kilometer långa sträckan från Kolsva och norrut gör på samma sätt som man gjort på andra sidan kommungränsen:

– Vi har ju gjort så från Köpings kommungräns till Uttersberg att man har iordningställt banvallen, för den var delvis sönderkörd. Den är påbyggd och det översta lagret är stenmjöl. Så det kommer det förmodligen att bli mellan Kolsva och norrut, sex kilometer som det handlar om.

– Alltså idag så kan man cykla ifrån Köping till Uttersberg, men på den här 6 km långa sträckan så kan det finnas vissa hinder, säger Christina Gyllenhammar.

När leden väl är invigd ska det gå att ta del av olika kulturella aktiviteter, som utställningar på bland annat galleri Astley i Uttersberg, säger Hans Nyhlén som även sitter med i turistföreningens styrelse:

– Ja, det är ju också viktigt att det efter banvallen finns möjlighet för cyklister att stanna till och titta på något kulturellt, vad det nu kan vara efter banan, säger Hans Nyhlén och fortsätter;

– Men banan ska även fortsätta med etapp 2 från Uttersberg mot Riddarhyttan. På väg upp mot Riddarhyttan har vi Krampen och Krampens järnvägsstation är borta sedan flera år tillbaka, men vi har lyckats rädda gamla tvättstugan.

– Den har renoverats och är nästan klar. Där kommer det att finnas information om KURJ-banan och om Krampens station, för där lastade man om från KURJ-banan till stambanan och det kommer även att finnas information om rysslägret som fanns där, säger Hans Nyhlén.

Det är turistföreningen "kulturbygd i samverkan" som arbetar med etapp 2 av cykel- och ri leden och det från Uttersberg mot Riddarhyttan.