EU kräver israelisk reträtt

EU-toppmötet i Barcelona uppmanade Israel att omedelbart dra tillbaka sina styrkor från de palestinska områdena och att respektera palestiniernas mänskliga rättigheter.
I slutkommunikén från toppmötet uppmanas Israel också att upphöra med att avrätta palestinier utan rättegång och stoppa byggandet av nya bosättningar. Palestinierna uppmanas å sin sida att slå ner på terrorismen.