Lång väntan på EU-dom om Ipredlag över

1:55 min

I dag kommer EU-domstolen med ett beslut i ett mål som handlar om att fildelningslagen Ipred krockar med EU:s regler för den personliga integriteten.

Ipred infördes för tre år sedan, men än så länge har inga ip-nummer lämnats ut till kulturindustrin via domstol.

– Ja, det är klart att det är olyckligt att det har tagit så lång tid och det är ju till skada för upphovsrättinnehavarna för förlag och för författare helt enkelt, säger Kristina Ahlinder, vd på Svenska Förläggareföreningen som driver det här målet i EU-domstolen.

Tidigt på morgonen första april för tre år sedan samlade bokförlagen in bevisning i form av ip-adresser från en server som man misstänkte spred mängder av ljudböcker. Därefter gick man till tingsrätten för att få ut vem som låg bakom serverns ip-nummer.

Senare gjorde även film- och musikbolagen samma sak och begärde att få ut uppgifter på misstänkta nätpirater, med hjälp av Ipredlagen. Men än har ingen nätleverantör gått med på att lämna ut uppgifter på sina kunder.

– Det är en ganska omfattande brottslig verksamhet som pågår på deras nät. De måste ta sitt ansvar, menar Kristina Ahlinder.

Nu ligger ljudboksfallet, det första Ipredfallet, i Högsta domstolen, som frågat EU-domstolen om Ipredlagstiftningen krockar med EU:s datalagringsdirektiv vilket skulle kunna hindra rättighetsinnehavarna från att begära ut uppgifterna via domstol.

I november förra året kom EU:s generaladvokat fram till att det inte fanns några rättsliga hinder för Sverige att använda Ipredlagstiftningen. Samtidigt säger han något som kan tolkas som att uppgifterna måste ha lagrats i syfte kunna lämnas ut till, i det här fallet, rättighetsinnehavarna via domstol.

Men i dag är det inga nätleverantörer som lagrar för det syftet. Om EU-domstolen går på generaladvokatens linje kan Ipredlagstiftningen behöva förändras, säger Daniel Westman som är doktorand i it-rätt på Stockholms universitet.

– Helt enkelt att man rent politiskt skulle få införa någon form av skyldighet för internetoperatörer att spara uppgifter även för utlämning till rättighetsinnehavarna, säger Daniel Westman.

Dessa uppgifter måste dock ha lagrats just i syfte att kunna lämnas ut och användas för detta ändamål.