de Boer: "För sent för världens tvågradersmål"

1:55 min

FN:s mål att begränsa jordens uppvärmning till två grader kommer inte att kunna nås. Den politiska viljan saknas och det är redan för sent, det säger nu den tidigare chefen för FN:s klimatförhandlingar, Yvo de Boer till Ekot.

Forskningen säger att utsläppen av växthusgaser måste börja vända nedåt senast om tre år om uppvärmningen ska stanna vid två grader. Istället fortsätter de att öka globalt, och inga nya politiska överenskommelser är i sikte, enligt de Boer.

– Två grader är utom räckhåll nu, vi ser inte politiker som agerar och klimatförhandlingarna är i princip uppskjutna till 2015. Därför tror jag tyvärr att vi kommer att missa vårt mål.

Det säger Yvo de Boer, mannen som tidigare ledde FN:s klimatförhandlingar, och som var den som drev igenom det så kallade tvågradersmålet på klimatmötet i Köpenhamn 2009.

Världens ledare kom då överens om att hejda temperaturökningen vid två grader det närmaste århundradet, men åtgärderna för att få det att bli verklighet har uteblivit.

Forskningen säger att utsläppen av växthusgaser måste börja vända nedåt senast om tre år om uppvärmningen ska stanna vid två grader. Istället fortsätter de att öka globalt, och inga nya politiska överenskommelser är i sikte, säger Yvo de Boer.

– Efter Köpenhamn var många besvikna på klimatförhandlingarna och tappade tron på dem. Sedan kom den ekonomiska krisen ovanpå det, så jag tror inte att världens ledare för tillfället är redo att engagera sig i den här frågan.

Redan vid två graders uppvärmning väntas effekterna bli dramatiska för jorden, framför allt i fattiga länder. Vid större temperaturökningar än så väntar rena katastrofer, enligt forskningen. 

Nåt som alltså nu är det troliga scenariot enligt förre chefen för FN:s klimatförhandlingar.

Men hur mycket mer än två grader det blir är svårt att säga menar Yvo de Boer. Allt beror på vilka överenskommelser världens ledare kan komma fram till.

– Det är svårt att säga, jag tror inte att vi når två grader, men jag hoppas att vi kan hålla oss så nära som möjligt. Hur nära det blir beror på hur ambitiös överenskommelse som kan komma till stånd 2015.