Bulvanföretagets vd: "Pengarna kom från FOI"

3:38 min

Nu kommer nya uppgifter om Saudiaffären då Totalförsvarets forskningsinstitut FOI med hjälp av ett bulvanföretag planerade att hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. Startkapitalet för bulvanföretaget kom enligt dess grundare från FOI.

Ekot har tidigare berättat att enligt våra källor försökte FOI dölja att myndigheten betalat startkapitalet för bulvanföretaget genom att låna pengarna från den militära underrättelsetjänsten Must. Men nu bekräftar bulvanföretagets grundare Dick Sträng att pengarna verkligen kom från FOI.

– Det är väl uppenbart i det här läget att pengarna kommer från FOI, med tanke på allt vad som hänt. Men utöver det har jag ingenting annat att säga, säger Dick Sträng.

Pengarna kom från FOI?

– Ja, det är klart att de gjorde det.

Bulvanföretaget SSTI skapades för att lösa en komplicerad situation. Saudiarabien upplevde att Sverige lovat att myndigheten FOI skulle leda bygget av vapenfabriken men den svenska regeringen ville att arbetet skulle ledas av ett privat företag. En lösning blev att bilda ett på pappret fristående företag men som genom flera personer hade en koppling till FOI.

Enligt våra källor gick det till så här: FOI-medarbetaren Dick Sträng får i uppdrag av dåvarande generaldirektör Madeleine Sandström att bilda företaget. Han är den som skött förhandlingarna med Saudiarabien och sägs ha bra kontakter med saudierna.

En hög chef på FOI får i uppdrag att ordna fram pengarna. Totalt är fem höga tjänstemän inom FOI, inklusive dåvarande generaldirektören Madelene Sandström, involverade i utbetalningen av skattemedel till det privata bulvanföretaget.

Madeleine Sandström säger att hon inte minns att hon varit inblandad vare sig i företagets bildande eller finansiering. 

–  Jag har inget minne utav detta, för det borde jag ha om jag hade agerat aktivt, och jag har inget minne utav det här, säger hon.

Men under din tid som generaldirektör så vet vi att fyra höga tjänstemän på FOI är involverade i den här utbetalningen till Dick Sträng och SSTI. Vi vet att Dick Sträng ingår som vd och firmatecknare, vi vet att en annan hög FOI-chef sitter i styrelsen. Ska allt det här ha skett bakom din rygg?

– Det låter jättemärkligt, det håller jag verkligen med om. Men jag kan inte svara annat än vad jag har i minne kring detta och jag kommer faktiskt inte ihåg det här.

Det kan inte vara så att du har ett selektivt minne här då?

– Jag hoppas att jag inte har det, säger Sandström.

Men enligt Ekots källor tar FOI kontakt med militära underrättelsetjänsten Must som har möjlighet att ordna fram kontanter. På så vis blir utbetalningen svårare att spåra. Sedan Ekot först berättat om det här har den chef på FOI som enligt våra uppgifter beordrat utbetalningen, omplacerats och en förundersökning har inletts.

Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten bekräftade att Must vid olika tillfällen fört över pengar till FOI men han sa att Must inte känt till att några av dessa pengar skulle ha använts för att starta ett bulvanföretag.

– Någon har ju självklart beordrat en utbetalning, oavsett hur denna sedan har skötts så finns det en order om att detta ska ske, och jag kan inte själv beordra någonting sådant, säger Dick Sträng.

Vi har uppgifter om att minst fyra tjänstemän känner till detta.

– Jag kommenterar inte det.

Enligt våra uppgifter kommer pengarna från den militära underrättelsetjänsten Must, stämmer det?

– Jag kommenterar inga detaljer.

Varför inte det?

– Jag gör inte det. Ni får nöja er med det.

Ekot har också sökt FOI:s nuvarande generaldirektör Jan Olof Lind, utrikeshandelsminister Ewa Björling och utrikesminister Carl Bildt för en intervju men alla har avböjt.