Klart för kraftledning för bättre elöverföring

1:50 min

Det är nu klart att en ny kraftledning ska byggas som förbättrar elöverföringen mellan norra och södra Sverige. Regeringen ger i dag klartecken för Svenska Kraftnät att bygga första delen av kraftledningen Sydvästlänken mellan Småland och Skåne.

Enligt energiminister Anna Karin Hatt kommer den förbättrade elöverföreningen att kunna sänka det tidvis höga elpriset i södra Sverige.

– Den så kallade Sydvästlänken kommer att öka överföringskapaciteten av el från norra till södra Sverige med 25 procent och det är klart att det är väldigt viktigt i ett läge där vi behöver ha mer el till södra Sverige för att se till att vi har ett lågt elpris i hela landet, säger Anna-Karin Hatt.

Elområde 4 som omfattar södra Sverige har tidvis haft ett högre elpris än i andra delar av landet. Men södra Sverige kommer att om två-tre år, 2014-2015, att kunna räkna med lägre elpris när den nya kraftledningen mellan Nässjö i Småland och Höör i Skåne tas i drift. Det säger Anna-Karin Hatt.

Regeringen satsar nu stort på att förbättra eldistributionen inom Sverige. Tre och en halv miljard kronor per år ska de närmaste tio åren gå till nya kraftledningar, säger Anna-Karin Hatt.

– Det här är någonting som vi måste göra för att se till att svenska konsumenter och företag har tillgång till bra el. Vi har flaskhalsar i det svenska elsystemet och de behöver vi bygga bort för att kunna transportera elen från de stora vattenkraftverken i norr till de många konsumenterna i söder, säger ministern.

Det här är första delen av Sydvästlänken mellan Nässjö och Höör som kommer att följas ytterligare två sträckningar. En kraftledning mot norr mellan Nässjö och Hallsberg och en i väster mellan Nässjö och Norge.

Obalansen i energiproduktionen i landet ska bli möjlig att utjämna med de nya kraftledningarna, enligt Anna-Karin Hatt.

Men det är alltså först om ett par år som den första delen av Sydvästlänken står färdig.

– Nu ser vi hur det blir alltmer vindkraftsel som kommer in och det är klart att om man snabbt vill öka elproduktionen till exempel i södra Sverige så är att bygga ut förnybar el ett av de snabbaste sätten som man kan åtgärda det problemet på, säger Hatt.