Dramatisk ökning av övertidsarbete

Den övertid som jobbades i Sverige förra året motsvarar 115 000 heltidsjobb. Till det kommer obetald övertid motsvarande 25 000 jobb, enligt en TCO-rapport, skriver Dagens Nyheter.

Mest betald övertid arbetar privatanställda tjänstemän medan akademiker oftast arbetar över utan ersättning.

LO:s medlemmar arbetar minst övertid och nästan aldrig obetalt.

Under återhämtningen från finanskrisen 2009-2011 steg övertidsuttaget med hela tio procent. Samtidigt stannande sysselsättningsökningen på omkring tre procent, enligt rapporten.

– Arbetsgivarna minimerar sina risker, samtidigt som staten borde ta ett större ansvar för att det finns rätt utbildad arbetskraft, säger TCO:s ordförande, Eva Nordmark, till DN. 

TCO tycker det är ett problem att arbetsgivarnas ökande behov av arbetstimmar inte leder till fler nyanställningar utan till fler övertidstimmar för de redan anställda.