Inget nytt fängelse till länet

Kriminalvårsstyrelsen vill inte ha det planerade storfängelset i Sörmland. När kriminalvårdsstyrelsen lägger fram sitt förslag till regeringen om var det nya fängelset ska ligga så är Västerås huvudalternativet.
- Det finns redan ett fängelse i Eskilstuna, Hällby, och kommunen klarar inte av två fängelser och försörja kriminalvården med personal, säger Lars Bergman, chef för kriminalvårdsstyrelsens planeringsavdelning. Han menar att när kriminalvårdsstyrelsen arbetar vidare med planeringen kring det nya storfängelset så är orterna i Sörmland uteslutna och Västerås huvudalternativ. Runt hundratusen invånare, lagom nära och med bra kommunikationer till Stockholm plus medverkan av kommunen har varit några av kraven på den ort som det nya fängelset ska byggas på och därför har det spekulerats om Eskilstuna. Tidigare har Katrineholms kommunalråd Marita Bengtsson uttryckt att fängelset bör placeras där för att kompensera antalet arbeten som under förra året försvann från Katrineholm. Men kriminalvårdsstyrelsen tycker att Katrineholm är för litet. Sista ordet i var fängelset slutgiltigen kommer att placeras har regeringen, och tillsvidare jobbar kriminalvårdsstyrelsen vidare med Västerås som huvudalternativ: - Ja, vi jobbar vidare och någon gång på nästa år ska vi nog ha politikernas beslut om var det här fängelset ska ligga, säger Lars Bergman.