Giftiga uppläggningplatser

Platserna där våra fritidsbåtar läggs upp över vintern är fulla med miljögifter. Mycket höga halter av kvicksilver, cancerframkallande kolväten, bly och PCB finns i marken på de flesta platser, detta enligt en ny sammanställning som gjorts av forskare vid Stockholms universitet.

Gifterna kommer ner i markskiktet då båtägarna skrapar bort gammal färg från skroven.

Forskarna anser att detta måste upphöra och ersättas med andra metoder.