Handelsminister Ewa Björling höll i Saudiärendet

2:25 min

Nya dokument visar att det var handelsminister Ewa Björling som var föredragande då regeringen gav klartecken till FOI att jobba vidare med vapenfabriken i Saudiarabien i juli 2009. Beslutet kom efter att FOI ansökt till regeringen om att få teckna avtal med Saudiarabien som konsult åt företaget SSTI, det så kallade bulvanföretaget.

Efter Ekots avslöjande om vapenfabriken skrev handelsminister Ewa Björling och dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors en debattartikel i Svenska dagbladet.

Artikeln ger bilden av att SSTI är ett för regeringen helt okänt bolag. I debattartikeln skriver de:

"De uppgifter om hur företaget SSTI ska ha bildats väcker frågor. Det har föranlett att försvarsdepartementet har bett FOI att redovisa myndighetens relationer till företaget SSTI."

Ekot har då avslöjat att SSTI är myndigheten FOI:s bulvanföretag. Frågan är känslig eftersom FOI överhuvudtaget inte får bilda bolag.

Men den 25 mars 2009, redan tre år tidigare, hade FOI:s vikarierande generaldirektör Jan-Olof Lind skrivit till regeringen och bett om att FOI skulle få jobba vidare med vapenfabriken som konsult åt just företaget SSTI.

Ansökan skickas till försvarsdepartementen men när regeringen på ett sammanträde knappt fyra månader senare ger klartecken är det inte försvarsminister Sten Tolgfors som håller i ärendet. Vi kan  nu avslöja att det var handelsminister Ewa Björling som var föredragande.

När FOI skrev till regeringen var SSTI ett helt nystartat företag utan verksamhet eller lokaler. Företaget hade inte ens något tillstånd att tillhandahålla krigsmateriel. Men tre dagar innan regeringssammanträdet får SSTI sitt tillstånd av myndigheten ISP, Inspektionen för Strategiska produkter. Enligt SSTI:s vd Dick Sträng kom beslutet inte som någon överraskning.

– Det var ju så pass förankrat att det var självklart att jag skulle få det tillståndet. Hade det inte varit förankrat hade jag inte ens gått in och sökt, säger Sträng.

ISP:s generaldirektör Andreas Ekman Duse vill i dag inte ställa upp på någon intervju. I ett mejl skriver han att regeringen inte har påverkat beslutet.

Ekot har en längre tid sökt handelsminister Ewa Björling för att fråga vad hon kände till om bulvanföretaget men hon har avböjt.