Isbjörnen äldre än man trott

Isbjörnen är en betydligt äldre art än vad man tidigare trott och är mer genetisk unik jämfört med var tidigare forskning visat.

Bland andra tyska och svenska forskare har genom analyser av DNA hittat tecken på att isbjörnen utvecklades redan för cirka 600 000 år sedan och inte är den variant av brunbjörn som tidigare studier visat.

Att djuret funnits under så lång tid betyder att de gått igenom flera varma och kalla perioder i historien och inte är så känsliga för klimatvariationer som befarats, enligt forskarna.

Däremot finns många andra faktorer, så som exempelvis jakt och miljögifter, som har kommit till och kan tillsammans med klimatförändringarna ändå påverka isbjörnen negativt, hävdar författarna i studien.

Referens:

Studien publicerades i Science. "Nuclear genomic sequences reveal that polar bears are an old and distinct bear lineage."