Jönköpings län

Bor du på en förorenad fastighet?

1:52 min

Hundratals människor i länet kan bo på förorenade fastigheter - utan att veta om det. Det visar en kartläggning av potentiellt förorenade områden som länsstyrelsen gjort. Och det här är något som kan innebära hälsorisker.

– I ett hypotetiskt fall, ja, det kan finnas en risk att det är hälsofarligt och det är ju delvis därför vi gör detta arbete, säger länsstyrelsens handläggare för förorenade områden, Pär Nilsson.

Är några av objekten i den högsta riskklassen fastigheter där det bor folk?
– Det finns objekt i den högsta riskklassen som ligger nära bostadsfastigheter.

4500 objekt i länet finns idag registrerade som potentiellt förorenade områden. Det kan handla om gamla sågverk med impregneringsverksamhet, metallbearbetande verksamheter, industrier, gjuterier, gruvor och kemtvättar till exempel. Och på flera av de här fastigheterna bor det idag människor.

En av de fastigheter som klassats som riskklass 1-objekt, och därmed skulle kunna vara en av de mest förorenade fastigheterna i länet, är Domherren 23 i Jönköping, huset på Slottsgatan där Saab håller till. Här har farligt lösningsmedel använts i många år och tidigare provtagningar har visat att marken är förorenad. Tvärs över gatan finns ett dagis och flera hyreshus. Vi träffar en kvinna som bor i hyreshuset, bara 50 meter från den förorenade tomten.
– Det var inget positivt, man får tänka efter, det känns obehagligt.

Men de närboende ska inte behöva oroa sig, enligt Pär Nilsson. Åtminstone inte för någon konkret fara.
– Inte generellt. Vi har inte bekräftat de här uppgifterna med några undersökningar eller så.