Riktlinjer för skolmat dröjer trots lagändring

1:34 min

Enligt den nya skollagen som började gälla i juli förra året ska skolorna servera näringsriktig mat och enligt en ny studie så uppfyller få skolor det kravet. Faktum är att skolorna tio månader efter lagens införande fortfarande väntar på riktlinjer från Livsmedelsverket.

Eva Sundberg är projektledare på Livsmedelsverket och arbetar med frågan.

– Vi behöver ha någonting att utgå ifrån och fastställa, vad är det man ska räkna in när man räknar på näringsriktighet. Ska det exempelvis ingå mjölk i beräkningen? Vilka ämnen ska man titta på när man näringsberäknar?

De riktlinjerna som Eva Sundberg pratar om ska alltså hjälpa skolor att servera barnen lunch som är näringsriktig. Det blir ett sätt för Livsmedelsverket att få alla skolor att göra på samma sätt.

Den nya studien från Karolinska institutet visar att bara sex procent av de 191 skolor som undersöktes våren 2011 uppfyller studiens alla näringskriterier, och knappt hälften av skolorna uppfyller någon av dem.

Trots att den nya skollagen trädde i kraft förra sommaren så tror inte Eva Sundberg på Livsmedelsverket att riktlinjerna är klara förrän under hösten. Och hon kan inte svara på varför man har väntat så länge med att ta fram dem.

– Man borde ju ha gjort detta mycket tidigare, när man förstod att lagkravet var på gång. Men nu är vi här och gör det bästa utav det. Det hade ju varit mycket bättre om det här hade funnits framme samma dag som lagkravet trädde i kraft.

Att personalen i skolbespisningen alltså snart också ska näringsberäkna maten tror Eva Sundberg inte leder till mer arbete i längden.

– Det kan ju hända i ett uppstartsskede och för vissa innan man har kommit in i och hittat rutiner. Men vi ser inte att det för med sig mer jobb. Det gäller att få in tänket för alla.