Få unga hjälpta av regeringens arbetssatsning

1:50 min

Bara en bråkdel av de långtidsarbetslösa ungdomar som kan få jobb med särskilt anställningsstöd har fått det. Trots det ser inte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström satsningen som misslyckad.

– Vi tycker att den här modellen fungerar väl. Nu är det viktigt för mig att nå ut till alla arbetsgivare i Sverige för jag vet att många fler skulle vilja bidra med att minska ungdomsarbetslösheten, säger Hillevi Engström.

I dag har 500 ett jobb med stöd – 12 500 står utan.

Enligt arbetsmarkadsminister Hillevi Engström är problemet att för få arbetsgivare känner till hur förmånligt det är att anställa unga långtidsarbetslösa.

Därför har Arbetsförmedlingen fått drygt en miljard kronor extra i år som ska gå till mer coachning och information. För regeringens egna räkneexempel visar att en ung långtidsarbetslös med en lön på 18 000 kronor i månaden bara kostar en arbetsgivare 3 000 kronor i månaden, resten av löneskostnaden står staten för.

Men trots denna förmånliga anställningsform är det bara ett fåtal arbetsgivare som nappat sedan regeringen införde möjligheten 2008, med en justering 2011.

– Ja, i dag är det ungefär 12 500 ungdomar som skulle kunna vara berättigade till det här särskilda anställningsstödet som också gör att arbetsgivaren får en väldigt kraftig kompensation. Ungefär 500 ungdomar har det här särskilda anställningsstödet och det är alldeles för lite, säger arbetsmarknadsministern.

Regeringens egen prognos från i måndags visar på lägre tillväxt än väntat i år och på en arbetslöshet som ligger kvar på höga nivåer.

Patrik Karlsson, som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, vill därför tona ner förväntningarna på att arbetsgivare bara de väl blir informerade om subventionerna kommer att anställa den här typen av långtidsarbetslösa ungdomar.

– Arbetsgivare behöver ju i första hand personer som verkligen kan bidra i verksamheten och har de här ungdomarna inte den kompetensen så funkar det ju inte. Alltså företagen utgår från verksamhetens behov, det är det de måste utgå i från, säger Patrik Karlsson.

Känner ni att arbetsmarknadsministern och regeringen faktiskt förstår behovet?

– Nej, jag tycker det saknas en del pusselbitar i den förståelsen faktiskt.