S vill inte slopa tv-licensen

Idag tar även socialdemokraternas Gunilla Carlsson, som är ordförande i riksdagens kulturutskott, avstånd från en slopad tv-licens. Hon säger till tidningen Ny Tid på nätet att socialdemokraterna inte tänker gå med på en finansiering över statsbudgeten, det skulle göra det möjligt för politiker att använda pengar som är avsedda för public service-företagen till andra saker, vilket skulle skada oberoendet.