Skola anmäld för diskriminering

En kvinna i Jönköping har polisanmält en skola för diskriminering.
Kvinnan, som är i 45-årsåldern, är elev på en skola för vuxna i Jönköping. Hon är utländsk och har därför problem med att hänga med eftersom hon inte behärskar svenska särskilt bra. Sedan hon började läsa i höstas så har hon känt att hon särbehandlas av både lärare och kurskamrater. I polisanmälan skriver hon att hon inte får samma möjligheter till studier som de andra eleverna och att hon ofta får jobba ensam eftersom ingen annan vill arbeta med henne. Polisen rubricerar det som olaga diskriminering.