"Misstron mot pensionssystemet en jättebarriär"

1:56 min

Trots att Pensionsmyndigheten har som målsättning att göra pensionssystemet enklare att förstå så är förtroendet för pensionssystemet fortsatt lågt och det finns inget som tyder på att fler kommer göra aktiva val.

– Jag kan inte se några tecken i våra undersökningar att det skulle förändras, säger Christer Nord på Pensionsmyndigheten

År 2000 gjorde 66 procent ett förstagångsval i premiepensionssystemet. I dag är det knappt två procent som gör det. Och just förvirring, osäkerhet och misstro präglar synen på pensionssystemet.

Det visar också en ny doktorsavhandling vid Lunds universitet. Forskaren Erika Werner visar i sin intervjuundersökning att det är framför allt kvinnor födda på 50-talet som känner sig mest svikna.

– De är förbannade. En kvinna sade att ”om jag någon gång blivit feminist var det när jag öppnade det oranga kuvertet för första gången, för då såg jag vad det här patriarkala systemet gjort för mig”, säger Erika Werner.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) har beslutat att premiepensionssystemet skall utredas och enligt Erika Werners undersökning ställer de drygt 800 fonderna som man kan välja bland till med problem.

– Man har chansat och gissat men det är få som menar att de själva gjort genomtänkta val, berättar Erika Werner.

På Pensionsmyndigheten beskrivs misstron mot pensionssystemet som en jättebarriär som man inte lyckats bryta igenom.

– Fortfarande är det så att pensionssparare i allmänhet tycker att pensionssystemet är krångligt att förstå och i och med att man tycker det är krångligt att förstå har man också ett lägre förtroende för pensionssystemet, menar Christer Nord på myndigheten.

Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons uppfattning att premiepensionssystemet inte riktigt blev som det var tänkt delas av forskaren Erika Werner och hennes studie visar att vi blivit motvilliga strateger och strutsar. Så var det inte tänkt.

– De intentioner som fanns bakom pensionssystemet, att man skulle få människor att arbeta längre och att de ska göra egna val, det har ju inte uppfyllts, säger Erika Werner, forskare vid Lunds universitet.