Ingen politisk enighet om slopad tv-avgift

I veckan fick uppgifter i tidningen Resumé om att riksdagens mediepolitiker närmar sig enighet om att avskaffa tv-avgiften stor spridning. Många av referaten var dock överdrivna - frågan är långt ifrån avgjord. Socialdemokraterna har en nyckelroll om det ska vara möjligt nå en stabil blocköverskridande majoritet och till Medierna säger riksdagsledamot Berit Högman (s), som sitter i publicserviceutredningens referensgrupp, att partiet fortfarande står bakom tv-avgiften. Sedan länge har man dock sagt att man kan tänka sig en översyn - men senaste tiden har inget särskilt hänt som avgjort frågan.

//Texten är korrigerad. Tidigare sades att Resumé överdrivit. Nu läggs ansvaret för att ha skapat intrycket att frågan är avgjord istället på alla de medier som vidarerapporterade Resumés uppgifter.