Nynäsvägen rustas

Nu verkar det som om Nynäshamnsvägen kommer att rustas upp tidigare än man trott. Enligt ett pressmeddelande från Haninge och Nynäshamns kommuner så har vägverket fått i uppdrag av regeringen att starta utbyggnaden av Nynäsvägen, väg 73, redan under år 2004.
Vägen används i stor utsträckning av resande till och från gotlandsfärjorna. Nynäsvägen är en av landets mest olycksdrabbade vägar och många olika parter har gjort påtryckningar om att vägen skall rustas upp.