Alf Svensson tog jägarnas parti

Kristdemokraternas partiledare Alf Svensson fick rungande applåder av Jägarförbundet vid gårdagens debatt under den pågående Landsbygdsriksdagen i Piteå.
Den politiska debatten på Landsbygdsriksdagen i Piteå, överskuggades igår av en demostration där över 400 jägare från Norrbotten och Västerbotten deltog. Jägarna protesterade mot jordbruksminister Margareta Winberg. De anser att hon, som ansvarig minister över jakt- och samefrågor har tagit renskötande samers parti, istället för att se till alla parters intresse när det gäller jakträttigheter. I sitt tal tog kristdemokraternas partiledare Alf Svensson jägarnas parti. Han sa bland annat att jakten inte ska vara förbehållen en grupp och att skyddsjakt på rovdjur ska tillåtas. Han tycker också att och att jägarna ska uppmuntras i sin roll som viltvårdare.