Stort utsläpp av kraftfull växthusgas ifrån Arktis

1:58 min

Ett betydande läckage av metangas pågår ifrån Arktis, bekräftar nya observationer. På sikt kan det utgöra ett hot mot klimatet. Tidigare har man sett hur metan läcker ut från de sibiriska delarna av Arktis. Nu visar flygobservationer att samma sak sker över de nordamerikanska delarna.

– Det här är en elegant studie som använt forskningsflygplan och visat på höga halter av metan i luftlagren över den Arktiska Oceanen, stora områden där, säger Örjan Gustafsson på Stockholms universitet, som är expert på ämnet.

Vad innebär det?
– Det bekräftar resultaten från en rysk-svensk studie för två år sedan, att det släpps ut metan från någon källa i det arktiska havet ut till atmosfären i mycket större utsträckning än i något annat hav.

Näst efter koldioxid är metan det ämne som påverkar klimatet mest. Det är en kraftfull växthusgas och effekterna skulle bli förödande om de enorma lager av metan som finns i permafrosten i Arktis skulle slippa ut.

Genom naturliga tusenåriga processer har metanet börjat tina och pysa upp i atmosfären, fortarande i liten skala. Men möjligen kan den uppvärmning av bottenskikten i havsvattnet som människans utsläpp lett till snabba på processen, säger Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi.

– Man har visat att det skulle räcka med att några få procent av det metan som finns lagrat kom ut i atmosfären för att det skulle leda till en stor påverkan på klimatet.

Bland klimatforskare finns en oro för att permafrosten i norr ska tina snabbare när jordens medeltemperatur ökar.

Men osäkerheten är stor, menar Örjan Gustafsson på Stockholms universitet. Därför planeras det 2014 en stor internationell svenskledd expedition till Arktis, då man ska studera bottensedimenten, där de enorma mängderna metan finns lagrade.

– Vi vet inte tillräckligt hur de här metanutsläppen, som i dagsläget inte påverkar klimatet nämnvärt, kommer att utvecklas i framtiden. Där behövs det mer forskning, säger Örjan Gustafsson.

Studien publiceras i tidskriften Nature Geoscience. Referens: DOI: 10.1038/NGEO1452.