Samtal om universum med Harry Martinson

31 min

Hur stor är Vintergatan? Finns det liv på andra planeter?

Astronomen Knut Lundmark samtalar 1948 med författaren Harry Martinson om olika aspekter av universum. Professor Lundmark var en uppskattad populärvetenskaplig författare och föreläsare som förekom ofta i Sveriges Radios sändningar.