Sjuksköterskeupproret fortsätter

1:46 min

På flera orter i landet demonstrerar i dag sjuksköterskeelever för minst 24.000 kronor i ingångslön och på Gävle sjukhus hjärtenhet har de 70 sköterskornas beslut att bara acceptera beordrad övertid redan gett vissa resultat. Några höjda löner är däremot ännu inte i sikte.

Det var ett pyrande missnöje bland sjuksköterskorna på Gävle sjukhus som för en dryg månad sedan ledde till uttalade protester. Vid hjärtenheten beslutade de 70 sköterskorna att vägra jobba extrapass frivilligt och uppmanade samtidigt hela sjukhuset att göra det samma så länge arbetsgivaren inte hörsammar kraven på högre löner.

I dag, en månad senare, kan sjuksköterskorna konstatera att aktionen gett vissa resultat. Det berättar Gunnar Foss, en av de upproriska sjuksköterskorna på Hjärtenheten

– Jag har sett till att bli beordrad till övertid ett par tre gånger. Jag kräver det skriftligt så att arbetsgivaren tvingas skriva en arbetsorder som arkiveras och dessutom skickas till Vårdförbundet.

En tydlig markering
Beslutet att endast acceptera beordrad övertid är en markering förklarar Gunnar Foss.

– Det är helt enkelt ett sätt att göra det tydligt hur vi arbetar. Att visa hur ofta vi måste byta arbetspass och täcka upp för varandra, säger han.

Annorlunda uttryckt vill sjuksköterskorna i praktisk handling visa att också deras lojalitet har gränser och Gunnar Foss tycker att arbetsgivaren har visat förståelse för det.

– Det verkar så på de samtal vi har haft. Jag tycker att dialogen har fungerat bra, säger han.

Sjuksköterskeeleverna höjde upprorsfanan
Kampen mot övertid och för låga löner inspireras av de lönekrav som de nyutexaminerade sjuksköterskeeleverna just nu karskt ställer vid manifestationer få flera orter runt om i landet. Deras krav på ingångslönerna är så höga de med råge passerar äldre och mer erfarna sköterskors löner, vilket i sin tur har fått den äldre generationen att reagera.

Sega löneförhandlingar
Men om hjärtsjuksköterskorna alltså haft framgångar med sina protester mot övertidsarbetet, går det desto trögare med lönerna. Det säger sjuksköterskan Ingela Stigenberg som fortfarande bara tjänar 21.500 kronor i månaden - trots 28 år i yrket..

– Våra chefer har gjort klart att de inte har mandat att ta beslut om lönenivåer utanför det löpande ramavtalet. Någon löneglidning i den riktning vi önskar är inte i sikte, säger hon.

Upproret fortsätter
Det beskedet är förstås sjuksköterskorna inte nöjda med och just nu pågår därför namninsamlingar på Gävle Sjukhus i syfte att påverka också de politiska ansvariga.

– Namnlistorna ska presenteras för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi vill få i gång en dialog med de som ytters ansvar för våra löner, säger Ingela Stigenberg.

Därmed står det också klart att sjuksköterskorna inte tänker ge upp. Det är helt enkelt rimligt att äldre och mer erfarna sköterskor ska kunna kräva minst lika hög lön som nybörjarna, säger Ingela Stigenberg.

-- Det tycker jag. Om arbetsgivarna vill bevara kompetensen inom sjukvården tror jag att de måste tillgodose åtminstone en del av våra krav.