Ljudgränser kan komma att sänkas

1:54 min

Socialstyrelsen överväger att sänka gränsen för hur hög musiken får vara på en konsert. Ny forskning visar att ljudnivåer som i dag är tillåtna kan leda till hörselskador, som inte upptäcks vid ett vanligt hörseltest.

Professor Stig Arlinger, expert på hörselskaderisker, fick i uppdrag av Socialstyrelsen att granska riskerna med höga ljudnivåer och han menar att ljudnivån måste sänkas.

– Det finns några skrämmande djurförsök, där man exponerat försöksdjur för ljudnivåer som är ungefär jämförbara med vad som uppstår på en typisk popkonsert. När man gått in och tittat i innerörat och då sett att trots att hörseltrösklarna varit normala igen, så har en kvarstående skada i snäckan funnits kvar, säger Stig Arlinger.

Sommaren är på ingång och med den ett stort antal musikfestivaler landet över. Det i sin tur innebär att tusentals festivalbesökare kommer få sig en rejäl dos av höga ljudnivåer.

Enligt professor Stig Arlinger, som tagit del av i stort sett all ny forskning inom området, är risken påtaglig för att festivalbesökare skadar sin hörsel även om dagens krav på hur högt ljudet får vara följs. I dag gäller 100 decibel för vuxna och 97 decibel om barn under 13 år finns i publiken.

– Det är alldeles för lätt att rycka på axlarna och säga: okej, det susar i öronen och jag hade lock, men två dagar senare märkte jag ingenting – alltså hände ingenting, säger Stig Arlinger.

Ljudnivåerna bör sänkas med tre decibel, till 97 decibel för vuxna och 94 decibel för barn, enligt förslaget. Det ska gälla på bland annat konserter, biografer, diskotek, motortävlingar eller andra offentliga arrangemang där ljudet är högt.

Socialstyrelsen ska nu, utifrån rapporten, ta ställning till om dagens nivåer behöver sänkas. Men det är inte ett helt enkelt beslut och därför har Socialstyrelsen låtit göra en konsekvensanalys, som precis landat på myndighetens bord. Ekot hör efter med Rebecka Thulesson, utredare på Socialstyrelsen.

Är det inte viktigare att skydda medborgarna från hörselskador än att underlätta för branschen att bedriva sin verksamhet?

– Allting har en typ av skälighetsbedömning enligt miljöbalken. Är det rimligt att ställa de här kraven utifrån vad det kostar? Vi håller på att se över vad en sänkning kan få för effekter för både branschen och publiken och innan vi vet det kommer vi inte att fatta beslut i frågan, säger Rebecka Thulesson.