Turiståret framgång för Sörmland

Sörmland var ett av de mest framgångsrika turistlänen förra året. Övernattningarna på campingar, hotell och stugor ökade med drygt 7 procent jämfört med året före, enligt siffror från turistbranschen. Det var den den svaga svenska kronan som gjorde det billigt för utländska turister.