Migrationsverket får kritik för "omöjlig" utvisning

2:17 min

Efter en rad misslyckade försök att utvisa den statslöse palestiniern Mohammad El Sharafi till Kuwait, riktar nu gränspolisen i Stockholm skarp kritik mot Migrationsverket för att de inte inser att utvisningen är omöjlig att genomföra.

– Jag känner mig uppgiven kan jag säga. Jag tycker att Migrationsverket måste lyssna mer på de fakta som polisen kommer med i såna här ärenden och inte bara slå det åt sidan och säga att vi ska fortsätta. De verkar ta väldigt lätt på vad vi skriver, säger Sven-Åke Eriksson, poliskommissarie vid gränspolisavdelningen i Stockholm.

Fyra år har gått sedan läkaren och den statslöse palestiniern Mohammad El Sharafi kom till Sverige från Kuwait och ansökte om asyl, men ansökan avslogs. Och i november 2010 överlämnades hans utvisningsärende till gränspolisen i Stockholm.

Nu, ett och halvt år senare, är Mohammad El Sharafi kvar i Sverige, trots en rad försök att verkställa utvisningen. Polisen har till och med åkt iväg med Mohammad till Kuwait, för att genomföra utvisningen på plats, men utan att lyckas. Minst fyra gånger har gränspolisen underrättat Migrationsverket om så kallat verkställighetshinder. Och nu anser man att det är lönlöst, och omänskligt, att fortsätta, särskilt som Mohammad själv har samarbetat hela tiden.

Men på Migrationsverket hänvisar enhetschefen Jesper Starkerud till en dom i Migrationsöverdomstolen, som säger att bevisbördan ligger hos den asylsökande i den här typen av ärenden. Men vad det är som Mohammad ska göra som han inte redan gjort kan Jesper Starkerud inte svara på.

– Ja, han ska göra betydligt mer än vad han har gjort nu, tycker jag i alla fall.

Du svarar igen "betydligt mer", vad betyder mer? Kan du konkretisera?

– Alltså det är svårt att säga i generella ordalag vad han ska göra mer. Det har jag svårt att säga nu, säger Jesper Starkerud på Migrationsverket.

Men Sven-Åke Eriksson vid gränspolisen anser att Mohammad har gjort vad han har kunnat.

– Varken han eller Polismyndigheten kan göra mer i ärendet, säger han.

För Mohammad Al Sharafi själv har de senaste ett och ett halvt åren varit en väntan i ingenmansland.

– Om det är så enkelt att åka tillbaka till Kuwait som Migrationsverket har beslutat, varför är jag fortfarande i Sverige? Jag hoppas att det kommer att finnas någon lösning till detta så snabbt som möjligt, säger statslöse palestiniern Mohammad El Sharafi.