Riksantikvarieämbetet samarbetar med Wikipedia

1:38 min

Riksantikvarieämbetet med huvudkontor i Visby ska utöka samarbetet med det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia.

Samarbetet sker med hjälp av ett par personer från Wikipedia som kommer att finnas på Gotland och i Stockholm för att fylla uppslagsverket med bra innehåll och koppla ihop Wikipedia med innehållet i Riksantikvarieämbetets interna databaser.

De ska också göra innehållet mer begripligt, berättar Lars Lundqvist, chef för informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet