Miljökonferensen 1972 en föregångare

3:25 min

FN:s årliga klimatmöte startar nu i Qatar. Detta under extra stor press efter nya larmrapporter om den globala uppvärmningen. I år är det 40 år sedan Stockholmskonferensen om den mänskliga miljön hölls. Den räknas som den första, stora internationella miljökonferensen, och den har fått många efterföljare.

Det har skrivits både positivt och negativt om Stockholmskonferensen 1972. Men, det drogs i alla fall upp ett antal riktlinjer för miljövårdsarbetet under konferensen.

Fyra år senare, 1976, intervjuade Roland Perlström den svenske chefsrådgivaren vid FN:s miljösekretariat, Kai Curry-Lindahl, om hur arbetet fortskridit.