Så ska torsken räddas

Regeringen tänker lägga fram ett förslag för att rädda torsken under veckan som kommer. I en debattartikel i GP idag beskriver jordbruksminister Margareta Winberg vad förslaget innehåller
Vissa saker kan Sverige genomföra på egen hand, medan andra kräver samarbete med andra länder. Bland det som Margareta Winberg tycker att vi kan göra själva är att flytta in trålgränsen runt hela Sveriges kust till fyra nautiska mil. Men det betyder inte att hon vill förbjuda trålfiske helt och hållet innanför den gränsen. Winberg vill istället ha ett skonsammare trålfiske, med redskap som har utvecklats för att bara fånga just den fisk och den storlek på fisk som är tillåten. En ytterligare utveckling av sådana redskap är också något som ingår i handlingsplanen. En annan sak som Margareta Winberg vill komma åt är spökgarnen, alltså de fisknät och trålar som gått förlorade och driver omkring löst i havet. Dessa spökgarn fångar på egen hand massor av fisk som ligger och dör i garnen utan att komma till nytta. -Det är ett oacceptablet slöseri, skriver Winberg i sin debattartikel. Hon vill bland annat införa anmälningsplikt för borttappade garn, men där krävs det överenskommelser med andra länder, eftersom de flesta förlorade garn i våra vatten inte kommer från svenska fiskare. Ett totalt stopp för torskfisket i svenska vatten tänker dock inte Margareta Winberg föreslå den här gången