Förtroendet för regeringen sjunker

59 procent av svenskarna tyckte 2010 att regeringen gjorde ett bra arbete. Hösten 2011 hade den siffran sjunkit till 39 procent, det visar SOM-institutets analyser av höstens opinionsundersökningar.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet  släppte på tisdagen sina första analyser från opinionsundersökningarna i höstas.

Institutet undersöker en lång rad samhällstrender och medborgarnas uppfattningar och förtroende i olika frågor.

SOM-institutet har också undersökt kvinnor och mäns lönearbete och slår fast att kvinnor lönearbetar nästan lika mycket som män, men att det fortfarande är kvinnor som står för den större delen av hemarbetet.

Kvinnor lägger 28 timmar i veckan, medan män lägger 20 timmar på jobbet i hemmet. Det område där man delar mest lika är ansvaret för gemensamma barn.

Kerstin Alnebratt vid SOM-institutet pekar på att det är ett område som har varit föremål för en rad jämställdhetsbefrämjande åtgärder som förskola, föräldraförsäkring, pappamånad med mera.

– Det är svårt att tänka sig något motsvarande när det gäller till exempel diskning, säger hon.

Undersökningen visar också att svenska folket är bättre på att ta in olika politiska ståndpunkter än att skaffa koll på vem som är vem i politiken, men 99 procent av svenskarna känner till statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Medborgarna har också bra koll på de partiledare som varit med länge som exempelvis Lars Ohly, före detta partiledare för Vänsterpartiet. Håkan Juholt är, trots sin korta tid som partiledare för Socialdemokraterna, väl känd.

97 procent av svenskarna känner till honom. Miljöpartiets språkrör har däremot länge haft svårt att ta sig in i folks medvetande. Åsa Romson är känd endast av 61 procent av svenskarna.

Storebror staten åtnjuter ett ganska högt förtroende hos svenskarna. I SOM-institutets förtroendebarometer hamnar staten något över mitten i raden av svenska institutioner och verksamheter.

Samtidigt är det i undersökningen inte uttalat hur staten ska definieras, men Lennart Weibull vid Göteborgs universitet pekar på att statens överhuvud, det vill säga kungahuset och kungen, hamnar långt ner på listan.

Ekot/TT